Building Learning Power

 

Every word and action can send a message!

De kinderen moeten in veel gevallen leren leren, leren denken en leren samenwerken. Om dit optimaal te realiseren werkt De Tarissing volgens de methode Building Learning Power (BLP). Vier jaar geleden zijn we gestart als één van de vier pilotscholen in Nederland. Inmiddels zijn er meerdere scholen die met dit concept aan de slag zijn gegaan.


Doel

Het doel van Building Learning Power is om het lerend vermogen bij kinderen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. BLP heeft de ambitie om:
– Om van kinderen betere leerders te maken
– Hun vaardigheden te ontwikkelen om het geleerde met zich mee te te dragen en toe te passen in het verdere leven
– Kinderen voorbereiden op een levenlang leren

Centraal staat hierbij het creëren van een leercultuur in de groepen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die meer vertrouwen hebben in hun eigen leervermogen sneller en beter leren.


Competenties 

Om succesvol te zijn in de 21ste eeuw, is het van belang dat de kinderen over de volgende competenties beschikken: samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden

In de skills van Building Learning Power komen deze competenties ruimschoots aan bod. Building Learning Power maakt de vergelijking met sport, waarin het langdurig en professioneel trainen van spieren noodzakelijk is voor het leveren van een (top)prestatie. Voor de ‘leerspieren’ geldt hetzelfde. Naarmate deze spieren beter worden getraind, in een goede context, neemt het leervermogen van de leerlingen toe. Waar in de sport de trainer/coach belangrijk is voor het ontwikkelen van talenten, is het in de school de leerkracht die deze rol vervult.


BLP op De Tarissing 

Bekijk hier de video’s over hoe Building Learning Power in de praktijk wordt toegepast op onze school.

Interview met Pieta Hiemstra

Vier jaar Building Learning Power op De Tarissing


Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de site van Building Learning Power.